Kemiallinen injektointi

De Neefin polyuretaanipohjaiset kemialliset injektointiaineet kallion, maan ja betonin vesivuotojen tiivistämiseen sekä maan lujittamiseen. Aineita on käytetty Suomessa menestyksekkäästi yli 30 vuoden ajan. De Neefin tuotteet ovat tunnettuja korkeasta laadusta.

HA Cut AF (vanhalta nimeltä TACSS)

 • Monikäyttöinen vesivuodon tukkija
 • Reagoidessaan tilavuus kasvaa jopa 30 kertaiseksi
 • Reaktioaika vesikosketuksesta säädettävissä kiihdyttimellä
 • 1-komponenttinen
 • Suljettusoluinen (hyvä pitkäaikaiskestävyys)
 • Soveltuu useimmissa tapauksissa tiivistys- sekä lujitusinjektointiin

HA Cut CFL AF 

 • Kuten HA Cut AF, mutta reagoinnin jälkeen rakenne hieman joustavampi

HA Flex LV AF 

 • Joustava vesivuodon tukkija
 • Menee pieniin rakoihin
 • Soveltuu hyvin mm. betonin injektointiin
 • CE-hyväksytty (EN1504)
 • 1-komponenttinen

HA Soil AF

 • Suunniteltu erityisesti hienon maan lujitusinjektointiin
 • Tunkeutuu pienimpiinkin rakoihin, toimii jopa hiekkaisissa silteissä
 • 1-komponenttinen

HA Safefoam AF

 • Luonteeltaan joustavaa ja ”tahmeaa”
 • Reagoidessa tilavuus ei kasva yhtä paljon kuin HA Cut AF:llä
 • 1-komponenttinen
 • Ei tarvitse kiihdytintä (reaktioaika ei säädettävissä)
 • Soveltuu mm. verhomaisiin injektointeihin

Maan tiivistys- ja lujitusinjektointi

HA Cut AF/HA Soil AF -injektointia käytetään esimerkiksi maapatojen ja tukiseinien vesivuotojen tiivistämiseen, maan lujittamiseen perustuksen alla, tiivistysseinien tekoon sekä pora-ankkureiden injektointiin.

Injektoinnilla yksinkertaisesti korvataan maarakeiden välissä oleva vesi muovilla.

Pohjaveden virtaukset sekä usein maan runsas vesipitoisuus tekevät perinteisen maainjektoinnin vaikeaksi sementillä tai kemiallisilla aineilla. Polyuretaani (PU) sitä vastoin reagoi veden kanssa, pysäyttää vesivuodot sekä rajaa injektoitavan alueen.

Kallion injektointi

Kalliotunneleissa ruhjeiden kautta kulkevat vesivuodot voivat aiheuttaa kauaskantoisia painumisongelmia ympäristön rakenteille. Talvella jään muodostuminen on vaaraksi myös liikenteelle.

Kalliotilojen ja tunneleiden tiivistäminen ja lujittaminen voidaan suorittaa esimerkiksi yhdistetyllä HA Cut AF ja sementti-injektoinnilla.

HA Cut AF injektoinnilla rajoitetaan sementin leviämistä ympäristöön sekä valumista takaisin kalliotilaan. Lisäksi saadaan pienet, sementille liian suuret, raot tiivistettyä.

Betonin injektointi

Betonirakenteiden saumojen ja kutistumishalkeamien kautta kulkeva vesi aiheuttaa muiden haittojen lisäksi myös betoniraudoitusten korroosiota sekä betonin rapautumista.

Hyvä ja kestävä lopputulos saadaan injektoimalla betonirakenne syvältä sen sijaan, että tyydyttäisiin vain rakenteen pinnan tiivistämisellä pelkästään tilapäiseen ratkaisuun.

HA Flex Lv / HA Cut AF -injektoinnilla ei ainoastaan tiivistetä isoja rakoja, vaan lisäksi myös hyvin pienet halkeamat ja huokoset täyttyvät injektointimateriaalilla.

 

Kuvia tuotteista

De Neef polyuretaani-injektointiaineet:

 • HA Cut AF (vanhalta nimeltä TACSS)
 • HA Cut CFL AF (puolijoustava)
 • HA Flex LV AF (joustava CE / EN1504)
 • HA Soil AF
 • HA Safefoam AF

Tunnusomaiset ominaisuudet (HA Cut AF / HA Cut CFL AF / HA Flex LV AF):

 • pysäyttää vesivuodot ja rajaa injektointialueen
 • yksikomponenttinen, kiihdytinaineella säädetään optimaalinen reaktioaika vesikosketuksesta
 • käsittely ympäristöystävällistä
 • voidaan varastoida pitkiäkin aikoja
 • veden määrästä riippumaton, hallittu reaktio
 • aktiivinen tunkeutumiskyky johtuen kaasun muodostumisesta
 • ei kutistu
 • pitkäaikaiskestävyys tutkittu
 • käyttökelpoinen juomavesialueella Hygienia-Instituutin tutkimusten mukaan, Saksa

REFERENSSIT – kallioinjektointi

 • Malmin meriviemäri, Kalliotunnelin tiivistäminen, Helsinki
 • Pysäköintitalo, Kalliotunnelin tiivistäminen, Helsinki
 • Stockmann, Kallioseinän vuotojen tiivistäminen, Espoo
 • Tainionkosken pato, Porareikien ja kalliohalkeamien tiivistäminen, Helsinki
 • Fennia, Kallion ja betonin välisten vuotojen tiivistäminen, Imatra
 • Uljuan pato, Padon alapuolisen kallion tiivistysinjektointi, Uljua
 • Kaltimo, Padon alapuolisen kallion tiivistysinjektointi, Eno
 • Itämerentori, Kallioseinän tiivistysinjektointi, Helsinki

REFERENSSIT – lujitusinjektointi

 • Mustio Kaarisilta, vedenalaisen siltapilarin tukiarkun lujittaminen
 • Perustusten alapuolisen maan lujitus, Helsinki Itämetro
 • Maan/kallion tiivistysinjektoinnit, Helsinki Voimalaitos
 • Maapadon tiivistysinjektoinnit, Rovaniemi Voimalaitos
 • Maapadon tiivistysinjektoinnit, Vaasa Merivesikanava
 • Merivesikanavan kunnostus, Vaasa Elektroniikkatehdas
 • Maan lujittaminen ja kaivannon tukeminen, Kyröskoski

REFERENSSIT – betonin injektointi

 • Ateneum, Kutistumishalkeamien tiivistäminen, Helsinki Fennia
 • Patoseinän alapuolinen tiivistysinjektointi, Helsinki Vesivoimalaitokset
 • Betonipatojen tiivistysinjektointeja, Oulun seutu Uimastadion
 • Tiivistysinjektoinnit, Helsinki Vuosaaren metro
 • Tiivistysinjektoinnit, Helsinki Vedenottamo
 • Valu- ja työsaumojen tiivistäminen, Nilsiä Sanomatalo
 • Ankkurireikien ja työsaumojen tiivistäminen, Helsinki Betonipato
 • Padon tiivistysinjektoinnit, Nokia

VALMISTAJA

De Neef -injektointituotteet valmistaa GCP Applied Technologies. De Neef -tuotteiden valmistamisella on pitkä historia Belgian Heistissä.

Jätä tarjouspyyntö